Container til fast pris

Ringerike, Hole og Jevnaker
Velg type container og ønsket periode.
Sjekk kostnader for utsetting og innhenting der du bor.
Prisen forutsetter maks ett tonn restavfall

Kontakt oss på 913 45 717