Viktig informasjon

Vennligst ikke legg følgende avfall i restavfalls-container:

  • EE-avfall (feks hvitevarer, brunevarer, datautstyr, lyskilder, el-verktøy)
  • Farlig avfall (feks maling, lakk, lim, olje, løsemidler, spraybokser, lysstoffrør, impregnert trevirke osv)
  • Blybatterier
  • PCB-holdige vindusruter
  • Våtorganisk matavfall (matrester)
  • Smittefarlig avfall (feks bandasjer, bleier..)
  • Brann- og eksplosjonsholdige materialer
  • Gips – takpakk

Er du i tvil om hva som kan legges i restavfalls-containeren ta kontakt: 913 45 7171

Ved feilsortering vil kunden bli fakturert gebyret RingCont mottar.

 

NB: Prisen du får oppgitt i nettbutikken er regnet ut fra ett tonn restavfall. Den endelige prisen på fakturaen kan derfor skille seg noe fra prisen du får oppgitt ved bestilling.

Under finner du tømmepriser for avfall – bestillingen gjelder for inntill ett tonn:

Tømmeavgift avfall Pris pr tonn
Avfall til deponi – deklarert avfall 1350,-
Asbest 1500,-
Gips 1500,-
Hageavfall 1000,-
Hardplast 500,-
Restavfall usortert 1750,-
Treverk impregnert 2500,-
Treverk sortert 1000,-
EE-avfall 0,-
Glass 0,-
Isopor 0,-
Metall 0,-
Papir 0,-
Papp 0,-
Plast 0,-
Sorter flasker, kanner, brett 0,-

 


Se også siden for privat avfallssortering hos Hadeland og Ringerike avfallsselskap.

Hos Franzefoss finner du en enkel sorteringsguide.